English (UK)Magyar (HU)
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet
free templates joomla

Az 1951-ben alapított tanszék 1988-ban vette fel a Társadalomtudományi Tanszék, 2001 márciusától a Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék elnevezést, ésalakította ki szakmai arculatát. A tanszék tudományos fejlődése és akkreditációs sikerei eredményeképpen 2009. január 1-jétől Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetként folytatja tevékenységét. Az Intézetet a Nemzetközi Tanulmányok Intézeti Tanszék, a Társadalomtudományok Intézeti Tanszék és a Mediterrán Kutatóközpont alkotja, oktató és kutató munkáját a Titkárság, továbbá az Európai Dokumentációs Központ és Könyvtár segíti. A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet elsődleges feladatának az általánosan és szakmailag művelt, a társadalomban eligazodni képes, autonóm értelmiségi személyiségek kialakítását, illetve az ebben való közreműködést tekinti. Az intézet a fenti célt öt tudományterület, a filozófia, a politikatudomány, a szociológia, a jog és a történelem oktatásával, valamint az ezekre épülő speciális kollégiumok, illetve választható tárgyak rendszerével kívánja elérni. Az Intézet az 1999 szeptemberétől bevezetett Európai Tanulmányok specializáció, a 2003 szeptemberében indult Nemzetközi tanulmányok osztatlan képzésű öt éves egyetemi szak, a 2005-ben akkreditált Nemzetközi tanulmányok alapszak (BA), 2006-tól a Szabad bölcsészet BA filozófia szakirány, 2008-tól a Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak (MA), a Társadalmi tanulmányok alapszak (BA) és a Politológia alapszak (BA) szakfelelős egysége. Az Intézet adja ki a Pro Philosophia Füzetek és a Mediterrán Világ című folyóiratot, a Carmen Saeculare könyvsorozatot, valamint az Európai Füzetek című periodikát, s itt működik a Pro Scientia Humana Vesprimiensi Alapítvány is.

A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik és széleskörű, eredményes kutató tevékenységet folytat. Az Intézet valamennyi tagja rendelkezik tudományos minősítéssel. A mesterképzésben, illetve a tudományos műhely munkájában neves magyar professzorok működnek közre. Hazai és nemzetközi együttműködésben folyik az európai politikai és jogfejlődés új irányai; az emberi jogok, demokratikus jogállamiság, civil társadalom Európában; a területi középszintek és az europanizációs folyamat; az Európai Unió: alkotmányfejlődés és regionalizmus; az Európaiság és modernitás (mediterrán történelem és politikai gondolkodás a huszadik században); a Mediterráneum és az arab világ, valamint a történelem- és társadalomfilozófiák című kutatási témák feldolgozása. A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézethez kapcsolódó veszprémi politika- és társadalomtudományi kutatóműhely a hazai és nemzetközi tudományos életben az 1995 óta működő Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány által kiadott Mediterrán Világ és Pro Philosophia Füzetek folyóiratok, valamint a Carmen Saeculare könyvsorozat által is jelen van, az elmúlt öt évben 22 könyvet adott ki. Az Intézet tevékenysége hazai és nemzetközi tudományos konferenciák szervezésére is kiterjed, az utóbbi években kiemelkedik ezek közül a Mediterrán Világ Symposium című konferenciasorozat. A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet munkatársai számos hazai és külföldi pályázatot nyertek. Az Intézet a mesterképzési szak indítása és működtetése szempontjából releváns hazai és nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki spanyol, portugál, angol, francia, olasz és német egyetemekkel, kutatóintézetekkel. Mindezen tevékenységek kellő alapul szolgálnak a mesterképzéshez és az intézetben folyó magas színvonalú kutatási programokhoz.