English (UK)Magyar (HU)
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES AND INTERNATIONAL STUDIES
free templates joomla

Pro Philosophia Füzetek

 

- neve: Pro Philosophia Füzetek

- az alapítás éve: 1994

- negyedévente jelennek meg a számok

- főszerkesztő: Dr. habil. Kalmár Zoltán egyetemi docens

- felelős szerkesztő – kiadó: Dr. habil. Garaczi Imre egyetemi docens

 

Szerkesztőség és elérhetőség: 

Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet

8200 Veszprém, Wartha V. u. 1.

Tel.: 30/957-0717, Fax: 88/624-615

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: http://www.c3.hu/~prophil/

 

A folyóirat rövid bemutatása:

 

A Pro Philosophia Füzetek történet- és kultúrfilozófiai folyóiratnak évente négy száma jelenik meg. A történelemre és a kultúrára reflektáló írások mellett az elmúlt 13 esztendőben széles szellemi mezőből merített a szerkesztőség: művészetelméletek, színháztudomány, vallásbölcselet, politikai filozófiák, társadalomelméletek, életfilozófiák, nyelvfilozófia, irodalomelmélet, fenomenológia stb… A tanulmányokat tematikus blokkokba csoportosítottuk, közöltünk esszéket, fordításokat, kritikákat is. Önálló számokban mutattuk be jelentős gondolkodók életműveit, pályaszakaszait (S. Kierkegaard, A. Koestler, M. Foucault). Lapunk a nyomtatott formátum mellett olvasható internetes változatban is.

 

Történet- és kultúrfilozófiai írásokat közlünk az 1995-ben alapított folyóiratunk nyomtatott és internetes változataiban. Eddig megjelent 49 szám.

 

Mediterrán Világ

 

- neve: Mediterrán Világ

- az alapítás éve: 2005

- 2008-tól negyedévente jelennek meg a számok

- főszerkesztő: Dr. Szilágyi István egyetemi tanár

- felelős szerkesztő – kiadó: Dr. habil. Garaczi Imre egyetemi docens

- szerkesztőbizottság elnöke: Dr. habil. Kalmár Zoltán egyetemi docens

 

Szerkesztőség és elérhetőség:

Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet

8200 Veszprém, Wartha V. u. 1

Tel.: 30/957-0717, Fax: 88/624-615

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: http://www.mediterranvilag.fw.hu/

 

A folyóirat rövid bemutatása:

 

A szerkesztők oktató- és kutatómunkájuk során eddig is jelentős terjedelemben foglalkoztak a mediterrán kultúrák vizsgálatával, hiszen kontinensünk civilizációs gyökerei, valamint a jelenkori európai művelődéstörténet ismeretei zömmel ide vezethetők vissza. A magyar történelemben is jelentős a mediterrán hatás, gondoljunk csak Pannóniára, a római provinciára; az Anjouk magyarországi jelenlétére vagy Hunyadi Mátyás itáliai kapcsolataira! A folyóiratot széles olvasóközönségnek szánjuk, az egyes témaköröket élvezetes, tudományos igényű publicisztika segítségével jelenítjük meg. Mindezt kiegészíti a témaköröket illusztráló színes képanyag. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a jelenben is formálódó Európa szellemi-kulturális jövőjében igen fontos szerepet tulajdonítunk az elmúlt ötezer év mediterrán kultúráinak az értékőrzés szempontjából. E célok érdekében igen kiváló hazai és külföldi kutatókat, egyetemi oktatókat sikerült megnyerni a lap szerkesztő-bizottságába.

 

 

COMITATUS Önkormányzati Szemle

 

A Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék munkatársai által szerkesztett folyóirat.

 

- Neve: COMITATUS Önkormányzati Szemle

- Az indítás éve: 1991.

- Évente 10 szám jelenik meg, ebből kettő-három duplaszám, illetve különszám.

- Főszerkesztője: Agg Zoltán PhD egyetemi adjunktus.

- A Szerkesztőbizottság alapító elnöke: dr. Zongor Gábor

- Alapító Szerkesztőbizottsági tagok:

Prof. emeritus Mandel Miklós CSc, prof Nemes-Nagy József DSc, Nikodémus Antal CSc, Novotnik Imre, prof. Pálné dr. Kovács Ilona DSc

 

A Szerkesztőség tagjai:

 

Dr. Hudi József CSc történész, Oláh Miklós szociológus, prof dr. Szilágyi István DSc egyetemi tanár, Csite András PhD közgazdász, Veiland László Megyei Turisztikai Hivatal vezetője.

 

Szerkesztőség és elérhetőség: 

COMITATUS Társadalomkutató Egyesület, 8200 – Veszprém, Egry u. 5. Fsz. 4.,

Olvasószerkesztő: Tarsó Tünde, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Szerkesztőségi titkár: Hörömpöly Lászlóné, 

tel.: 88/789-584., 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Honlap: http://www.comitatus.hu/

 

 

A folyóirat rövid bemutatása

 

A Comitatus Önkormányzati Szemle kiadása az 1991. május 23-án, Balatonalmádi-Vörösberényben megalakult a Comitatus Társadalomkutató Egyesület egyik fontos célkitűzése volt, hogy saját folyóiratot alapítson, s ehhez megnyerje a megyei önkormányzatok támogatását. Erre a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének 1991. június 29-i, lengyeltóti találkozóján került sor, amikor az Egyesület által alapított Comitatus Önkormányzati Szemle a MÖOSZ szakmai folyóiratává vált.

 

A folyóirat első száma 1991. július 15-én jelent meg, a kiadói feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Irodája látta el, 2007. március 31-éig, az Iroda megszüntetéséig, azóta az alapító Egyesület végzi a kiadói tevékenységet is. A folyóirat havi rendszerességgel jelenik meg, esetenként összevont számokkal. Az utóbbi években a július-augusztusi és a november-decemberi számok mellett január-februárban is összevontan. Az évi 10 megjelenéshez a 2002 óta rendszeresen publikált különszámok révén nyílik mód. A folyóirat B5-ös formátumban, havi 80 oldalon jelenik meg, 2000. évtől színes borítóval.

 

Az elmúlt több mint 16 évben a folyóirat szakmai tudományos tanulmányok mellett, mindig helyt adott a megyei önkormányzatok vezetőinek és munkatársainak publikációi számára. A megyék melletti kiállása miatt, tudományos körökben elfogultnak tekintik a lapot, de mégis elismerik a szakmai színvonalát, s ezért bekerült a doktori disszertációknál figyelembe vehető referált folyóiratok közé. Bár a viszonylag kis példányszám miatt a közvetlenül elért olvasók száma kevés, de a közvetett hatása annál jelentősebb. Évek múlva is keresik, és hivatkoznak a folyóirat cikkeire, s a laphoz kapcsolódó tudományos kutatások eredményeit a döntés-előkészítésnél is figyelembe veszik. (Bár a legújabb regionalizációs kampánynál ezt, mint ahogy más véleményt sem vettek számításba.)

 

A folyóirat alapító szerkesztőbizottsági elnöke dr. Zongor Gábor, felelős kiadó és szerkesztő: dr. Agg Zoltán(1994-től főszerkesztőként), alapító szerkesztők: Oláh Miklós és dr. Hudi József. 1998-2002-től a szerkesztőbizottság elnöke Fertő László, majd 2002-től a mindenkori MÖOSZ-elnök, előbb dr. Balogh László, majd dr. Ódor Ferenc.

 

Rovatai

 

A folyóirat rovatai: tanulmányok (Agg Zoltán), civil társadalom (Oláh Miklós), önkormányzati múlt (Hudi József). Később ez kibővült kitekintés (Szilágyi István) és idegenforgalom (Veiland László), illetve műhely (Agg Zoltán) rovatokkal. A politológiai rovat vezetője volt Navracsics Tibor 1992-93-ban, aki Budapestre távozását követően a 2003 márciusi számig a lap impresszumban feltüntetett egyetlen külső munkatársa. 2008-tól a lap kistérségek rovattal (Csite András) bővül.

 

Az azonos nevű kiadó könyvei

A folyóirat mellett azonos kiadóval az alábbi kötetek jelentek meg:

 

1. Szemes Mária - Berta Györgyné: Új építőkockák - Társadalmi, gazdasági helyzetkép Veszprém megyéről, 2006., 48 o., színes 

2. Agg Zoltán: Politikai földrajz és megyerendszer, 2005., 176 o., kemény borító 

3. Megyék, régiók, Európai Unió (szerk.: Agg Z.), Comitatusban megjelent tanulmányok, 2003., 310 o. 

4. Új szereposztás - Önkormányzati választások 2002. (szerk.: Oláh Miklós - Agg Z.) 408 o. 

5. Kit a szó nevén szólít - 2002-es parlamenti választások Veszprém megyében, (szerk.: Oláh M.), 2002., 302 o., kemény borító 

6. Rendszerváltó önkormányzók (1990-2000) (szerk.: Zongor Gábor - Agg Z.), 2001., 228 o., kemény borító # Forradalom és tanácsok - Adalékok Veszprém megye közigazgatási történetéhez (1956) (1982-1990) (szerk.: Zongor G.), 2000., 160 o. 

7. 3/b - Az 1998-as önkormányzati választások Veszprém megyében (szerk.: Oláh M.), 2000., 464 o. 

8. 3/a - Az 1998-as parlamenti választások Veszprém megyében (szerk.: Oláh M.), 1999., 224 o. 

9. Építőkockák - Adottságok és lehetőségek - Veszprém megye társadalma és gazdasága az ezredforduló küszöbén (szerk.: Agg Z.), magyar-angol, magyar-német és magyar-francia változatban, 1999., 88 o. 

10. Átépítés - Közigazgatás, területfejlesztés, városmarketing (szerk.: Agg Z.), 1996., 298 o. 

11. Ezüstvasárnap - tanulmányok - önkormányzati választások 1994. december 11. (szerk.: Oláh M.), 1995., 294 o. 

12. Hát én immár kit válasszak? - Az 1994-es parlamenti választások Veszprém megyében (szerk.: Oláh M. - Zongor Gábor), 1994., 372 o. 

13. A rendszerváltás és a megyék - Válogatott tanulmányok (szerk.: Agg Z. - Pálné Kovács Ilona), 1994., 240 o. 

14. Az átmenet - avagy Veszprém megye a rendszerváltás időszakában - tanulmányok (szerk.: Oláh M.), 1995., 640 o., kemény borító 

15. A lebegő megye - Cikkek és tanulmányok (1991-1994) (szerk.: Agg Z.), 1994., 412 o. 

16. Önkormányzati választások Veszprém megyében 1990. (szerk.: Oláh M.), 1991., 236 o., A4-es formátum 

17. Szokatlan szerepben - avagy hogyan válasszunk színidirektort? - A veszprémi színigazgató-választás dokumentumai (szerk.: Oláh M.), 1991., 320 o. 

18. Agg Zoltán: Mi lesz veled vármegye? - Hogyan tovább városfejlesztés?, 1991., 148 o. 

19. Oláh Miklós - Zongor Gábor: Rendszerváltás I. - Választás 1990., 1993., 252 o., A4-es formátum